• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุทัยธานี

Office of Provincial Commercial Affairs Uthaithani

ประกาศจังหวัดอุทัยธานี การจัดซื้อจัดจ้างของสำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุทัยธานี ประจำเดือนมีนาคม 63

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุทัยธานี 21 เม.ย. 2563 อ่าน [14]

...
ประกาศจังหวัดอุทัยธานี  การจัดซื้อจัดจ้างของสำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุทัยธานี ประจำเดือนใีนาคม 63  รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร

06แบบสขร.1 ปีงบ 63 มีค63.pdf


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

  result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์