• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุทัยธานี

Office of Provincial Commercial Affairs Uthaithani

การตรวจราชการติดตามผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานสังกัดกระทรวงพาณิชย์ในพื้นที่อุทัยธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 1

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุทัยธานี 12 มี.ค. 2563 อ่าน [5]

...
วันที่ 12 มีนาคม 2563  นางสาวลลิดา  จิวะนันทประวัติ ผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์ ตรวจติดตามผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานสังกัดกระทรวงพาณิชย์ในพื้นที่จังหวัดอุทัยธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบที่ 1  โดยช่วงเช้าเข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี เพื่อหารือข้อราชการ หลังจากนั้นได้ลงพื้นที่จังหวัดอุทัยธานี ตรวจเยี่ยมศูนย์ผ้าทอโบราณบ้านผาทั่ง กลุ่มเครื่องเงินเฮงซิลเวอร์ กลุ่มผลิตภัณฑ์เหล็กกล้ามีดช่างแขก ร้านธงฟ้าประชารัฐ และตรวจราชการสำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุทัยธานี ประชุมติดตามผลการดำเนินงานของสำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุทัยธานี ณ ห้องประชุมสำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุทัยธานี

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

  result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์