• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุทัยธานี

Office of Provincial Commercial Affairs Uthaithani

ประกาศจังหวัดอุทัยธานี เรื่องประกาศราคาจ้างโครงการส่งเสริมการตลาดสินค้าเกษตรแปรรูปและอาหารปลอดภัยจังหวัดอุทัยธานี

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุทัยธานี 20 ม.ค. 2563 อ่าน [15]

...
ประกาศจังหวัดอุทัยธานี เรื่องประกาศราคาจ้างโครงการส่งเสริมการตลาดสินค้าเกษตรแปรรูปและอาหารปลอดภัยจังหวัดอุทัยธานีด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เอกสารปรากฏตามเอกสารแนบ

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร

ประกวดราคาส่งเสริมตลาด.pdf


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

  result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์