• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุทัยธานี

Office of Provincial Commercial Affairs Uthaithani

ประกาศจังหวัดอุทัยธานี การจัดซื้อจัดจ้างของสำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุทัยธานี ประจำเดือนตุลาคม 62

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุทัยธานี 8 พ.ย. 2562 อ่าน [17]

...
ประกาศจังหวัดอุทัยธานี  การจัดซื้อจัดจ้างของสำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุทัยธานี ประจำเดือนตุลาคม 62  รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร

01แบบสขร.1 ปีงบ 62 ตค62.pdf


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

  result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์