• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุทัยธานี

Office of Provincial Commercial Affairs Uthaithani

เสถียรภาพศก.ไทยรับมือสงครามการค้าได้

สำนักข่าว ไอ.เอ็น.เอ็น. 14 ส.ค. 2562 อ่าน [2]

...

ปลัดกระทรวงพาณิชย์ มั่นใจเสถียรภาพเศรษฐกิจไทย รับมือสงครามการค้าได้ สิทธิประโยชน์ GSP ช่วยเสริมศักยภาพสินค้า

นายบุณยฤทธิ์ กัลยาณมิตร ปลัดกระทรวงพาณิชย์ กล่าวถายในงานสัมมนา “มหากาพย์สงครามการค้า…เมื่อพญาอินทรีไล่ขยี้พญามังกร” ว่ากระทรวงพาณิชย์เห็นความสำคัญของสงครามการค้าระหว่างจีนและสหรัฐอเมริกา ที่มีแนวโน้มที่จะยืดเยื้อและขยายวงกว้างขึ้นมากกว่าแค่การค้าระหว่างประเทศ ปัจจุบันสงครามได้ลามไปถึงด้านเทคโนโลยีและด้านการเงิน อีกทั้ง จีนและสหรัฐฯ ต่างเป็นมหาอำนาจทางด้านเศรษฐกิจของโลก และไทยเป็นหนึ่งในห่วงโซ่อุปทาน ที่ผลิตสินค้าส่งออกไปยังประเทศทั้ง2 จึงได้รับผลกระทบต่ออย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้
อย่างไรก็ตาม ภายใต้วิกฤติดังกล่าว กระทรวงพาณิชย์เชื่อมั่นว่าเสถียรภาพเศรษฐกิจไทยโดยรวม ยังมีขีดความสามารถและภูมิคุ้มกันที่จะรองรับแรงปะทะจากความเสี่ยงต่าง ๆ ที่กำลังเกิดขึ้น รวมถึงยังมีโอกาส และช่องทางส่งออกไปทดแทนสินค้าสหรัฐฯ และสินค้าจีนได้ โดยเฉพาะสินค้าเกษตร เกษตรแปรรูป อาหารทะเลกระป๋อง เครื่องนุ่งห่ม หรืออุตสาหกรรมเบา โดยเฉพาะการส่งออกสินค้าไทยที่มีแต้มต่อจากการได้รับสิทธิประโยชน์ GSP (Generalized System of Preferences) จากสหรัฐฯ ซึ่งสินค้าเหล่านั้นมีศักยภาพที่จะไปทดแทนสินค้าจีนได้
 

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

  result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์