• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุทัยธานี

Office of Provincial Commercial Affairs Uthaithani

พาณิชย์อุทัยธานี จัดกิจกรรมเชื่อมโยงการจำหน่ายสินค้าเกษตรและสินค้าชุมชน จังหวัดอุทัยธานี (ครั้งที่ 3)

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุทัยธานี 18 ก.ค. 2565 อ่าน [1]

...
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุทัยธานี บูรณาการร่วมกับสำนักงานเกษตรจังหวัดอุทัยธานี จัดกิจกรรมเชื่อมโยงการจำหน่ายสินค้าเกษตรและสินค้าชุมชน จังหวัดอุทัยธานี (ครั้งที่ 3) ภายใต้โครงการเสริมสร้างศักยภาพสินค้าเกษตรและยกระดับการเชื่อมโยงการค้าภูมิภาค : พาณิชย์ภาค ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ บริเวณวงเวียนหอนาฬิกา (หน้าวัดทุ่งแก้ว) อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี ตั้งแต่เวลา 06.00 - 14.00 น. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนสินค้าเกษตรและสินค้าชุมชนให้มีช่องทางการจำหน่ายเพิ่มขึ้น และสร้างรายได้ให้กับเกษตรกร/กลุ่มเกษตรกรในพื้นที่ รวมทั้งผลักดันเศรษฐกิจชุมชนให้มีความเข้มแข็ง ซึ่งได้รับความสนใจจากประชาชนมาเลือกซื้อสินค้าอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ มีเกษตรกร/กลุ่มเกษตรกรนำสินค้าเข้าร่วมจำหน่าย รวมทั้งสิ้น 27 ราย ยอดจำหน่าย เป็นเงิน 35,050 บาท รวมยอดจำหน่ายทั้ง 3 ครั้ง รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 105,650.- บาท

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

  result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์