• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุทัยธานี

Office of commercial Affairs uthaithani

พาณิชย์จังหวัดอุทัยธานี ร่วมกับคณะทำงานตรวจสอบสต็อกมันสำปะหลังฯ จังหวัดอุทัยธานี

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุทัยธานี 24 พ.ค. 2565 อ่าน [1]

...
นางอัมพิกา พ่างสกุล พาณิชย์จังหวัดอุทัยธานี มอบหมายเจ้าหน้าที่กลุ่มกำกับและพัฒนาเศรษฐกิจการค้า ร่วมกับคณะทำงานตรวจสอบสต็อกมันสำปะหลังฯ จังหวัดอุทัยธานี ประกอบด้วยผู้แทนเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุทัยธานี และผู้แทนธนาคารกสิกรไทย ดำเนินการตรวจสอบปริมาณและมูลค่ามันสำปะหลัง ประจำเดือน พฤษภาคม 2565 ของผู้เข้าร่วมโครงการชดเชยดอกเบี้ย ปี 2564/65 บริษัท โชคชัยสตาร์ท จำกัด อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี
ผลการตรวจสอบสต็อกมันสำปะหลังของผู้เข้าร่วมโครงการฯ ซึ่งออกตั๋วสัญญาใช้เงินกับธนาคารกสิกรไทย จำกัด ตามโครงการชดเชยดอกเบี้ยฯ พบว่าสต็อกมันสำปะหลังมีปริมาณและมูลค่าครอบคลุมมูลค่าตั๋วสัญญาใช้เงินและเป็นไปตามที่หลักเกณฑ์กำหนด

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

  result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์