• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุทัยธานี

Office of commercial Affairs uthaithani

พาณิชย์อุทัยธานี ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์และภาวะราคาสินค้าอุปโภคบริโภค

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุทัยธานี 23 พ.ค. 2565 อ่าน [2]

...
นางอัมพิกา พ่างสกุล พาณิชย์จังหวัดอุทัยธานี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มกำกับและพัฒนาเศรษฐกิจการค้า ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์และภาวะราคาสินค้าอุปโภคบริโภค ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี สถานการณ์ราคาและการจำหน่าย เป็นดังนี้
1. สุกร
- สุกรมีชีวิต (น้ำหนัก 100 กก.ขึ้นไป) ราคา 110 บาท/กก.
- เนื้อแดง ราคา 190-200 บาท/กก.
- เนื้อสามชั้น ราคา 220-240 บาท/กก.
2. เนื้อไก่
- ไก่ทั้งตัวรวมเครื่องใน ราคา 85-90 บาท/กก.
- อกไก่ ราคา 85-90 บาท/กก.
- น่องไก่ ราคา 85-90 บาท/กก.
3. ไข่ไก่
-เบอร์ 1 ราคา 4.4 -4.5 บาท/ฟอง
-เบอร์ 2 ราคา 4 -4.2 บาท/ฟอง
-เบอร์3 ราคา 3.5-3.8 บาท/ฟอง
4. ผักสด
- แตงกวา ราคา 25 บาท/กก.
- ถั่วฝักยาว 40 บาท/กก.
โดยสถานการณ์ราคาจำหน่าย ราคาสุกรมีชีวิต ปรับขึ้นเล็กน้อย แต่เนื้อสุกรหน้าเขียงยังทรงตัวจากสัปดาห์ก่อน เนื้อไก่และไข่ไก่ มีราคาทรงตัว ส่วนราคาผักสด เช่น แตงกวาและถั่วฝักยาว ปรับลดลงจากสัปดาห์ก่อน ทั้งนี้ ผู้ประกอบการมีการปิดป้ายแสดงราคาจำหน่ายชัดเจน โดยเจ้าหน้าที่ได้กำชับให้ผู้ประกอบการค้าปิดป้ายแสดงราคาให้เห็นชัดเจน เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้บริโภคถูกเอารัดเอาเปรียบ ซึ่งผู้ค้าได้ให้ความร่วมมือด้วยดี และปฏิบัติตามกฎหมาย/พรบ.ว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ.2542 อย่างเคร่งครัดต่อไป

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

  result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์