• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุทัยธานี

Office of commercial Affairs uthaithani

พาณิชย์อุทัยธานี เข้าร่วมการสัมมนาเกี่ยวกับการขับเคลื่อนการจัดทำความตกลงการค้าเสรีเอเชีย - แปซิฟิก (FTAAP)

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุทัยธานี 19 พ.ค. 2565 อ่าน [1]

...
นางอัมพิกา พ่างสกุล พาณิชย์จังหวัดอุทัยธานี มอบหมายเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการประกอบธุรกิจการค้าและการตลาด เข้าร่วมการสัมมนาเกี่ยวกับการขับเคลื่อนการจัดทำความตกลงการค้าเสรีเอเชีย - แปซิฟิก (FTAAP) ในช่วงโควิด-19 และอนาคต (Symposium on FTAAP in the COVID - 19 pandemic and beyond) ผ่านระบบ ZoomMeettingโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการรับทราบความเป็นมาและการดำเนินการของเอเปคเพื่อไปสู่การจัดทำ FTAAP โดยมี นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานในพิธีเปิด ณ ห้องประชุมสำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุทัยธานี

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

  result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์