• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุทัยธานี

Office of commercial Affairs uthaithani

พาณิชย์อุทัยธานี เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนจังหวัดอุทัยธานี

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุทัยธานี 18 พ.ค. 2565 อ่าน [1]

...
นางอัมพิกา พ่างสกุล พาณิชย์จังหวัดอุทัยธานี มอบหมายเจ้าหน้าที่กลุ่มงานส่งเสริมการประกอบธุรกิจการค้าและการตลาด เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนจังหวัดอุทัยธานี เพื่อดำเนินการพิจารณาให้ความเห็นชอบและรับรองให้จัดทำใบรับรองให้แสดงเครื่องหมายมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) ของจังหวัดอุทัยธานี ประเภทผลิตภัณฑ์ชุมชน 5 ประเภท ผลการพิจารณารับรองคุณภาพฯ ผ่านการพิจารณาฯ จำนวนทั้ง 18 ผลิตภัณฑ์ โดยมีนายพีระพล ตัณฑโอภาส รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี เป็นประธานการประชุม ผ่านระบบ Google Meet ณ ห้องประชุมสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุทัยธานี

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

  result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์