• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุทัยธานี

Office of commercial Affairs uthaithani

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุทัยธานี ขอประชาสัมพันธ์ประกาศ ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 ฯ

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุทัยธานี 11 เม.ย. 2565 อ่าน [3]

...
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุทัยธานี ขอประชาสัมพันธ์ประกาศ ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 43) และคำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) (ศบค) ที่ 6/2565 และ 7/2565 รายเอียดเอกสารดังกล่าวตาม Qr Cord ด้านล่าง

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

  result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์