• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุทัยธานี

Office of commercial Affairs uthaithani

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุทัยธานี 23 ก.พ. 2565 อ่าน [9]

...
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอทุัยธานี ขอประกาศราคากลางประกวดราคาจ้างจัดงานแสดงและจำหน่ายสินค้า จัดกิจกรรมเจรจาจับคู่ธุรกิจการค้าและประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวจังหวัดอุทัยธานี ตามโครงการส่งเสริมการตลาดสินค้าเกษตรแปรรูป อาหารปลอดภัยและผลิตภัณฑ์ชุมชน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร

ราคากลางแบบ บก.06.pdf


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

  result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์