• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุทัยธานี

Office of Provincial Commercial Affairs Uthaithani

องค์ความรู้ในหน่วยงาน (KM) สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุทัยธานี

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุทัยธานี 21 ก.พ. 2565 อ่าน [47]

...

องค์ความรู้ในหน่วยงาน (KM) สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุทัยธานี ทั้งหมด 7 คู่มือ เอกสารดังกล่าวสามารถกดเข้าไปดูตามหัวข้อข้างล่าง
1. เรื่อง องค์ความรู้ในหน่วยงาน KM เรื่องขั้นตอนและแนวทางปฏิบัติในการสมัครเข้าร่วมโครงการธงฟ้าประชารัฐฯ

2. เรื่อง องค์ความรู้ในหน่วยงาน KM เรื่อง คู่มือการปฏิบัติงาน KM - Thai Select

3. เรื่อง องค์ความรู้ในหน่วยงาน KM คู่มือการปฎิบัติงาน สำหรับเจ้าหน้าที่ เรื่องการรับชำระค่าธรรมเนียมด้วย Qr Code

4. เรื่อง องค์ความรู้ในหน่วยงาน KM เรื่อง การจองชื่อนิติบุคคลสำหรับเจ้าหน้าที่ เพื่อให้บริการประชาชน

5. เรื่อง องค์ความรู้ในหน่วยงาน KM คู่มือการปฏิบัติงาน สำหรับเจ้าหน้าที่ เรื่องการขนย้าย ท่อนมันสำปะหลัง

6. เรื่อง องค์ความรู้ในหน่วยงาน KM เรื่อง ขั้นตอนการวิธีทำ google meet

7. เรื่อง องค์ความรู้ในหน่วยงาน KM เรื่อง การใช้งานแอปพลิเคชันzoom

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

  result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์