• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุทัยธานี

Office of Provincial Commercial Affairs Uthaithani

พาณิชย์จังหวัดอุทัยธานี เข้าร่วมงานพิธีวันยุทธหัตถีสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

สำนักงานพาณชิย์จังหวัดอุทัยธานี 19 ม.ค. 2565 อ่าน [1]

...
วันที่ 18 มกราคม 2565 นางอัมพิกา พ่างสกุล พาณิชย์จังหวัดอุทัยธานี มอบหมายนางสาวจิณณรัตน์ จิระทวีวัฒน์ ปฏิบัติราชการแทนหัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงาน เข้าร่วมงานพิธีวันยุทธหัตถีสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เพื่อน้อมระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน โดยในมีนายขจรเกียรติ รักพานิชมณี ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี เป็นประธานในพิธี ณ อาคารสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานี

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

  result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์