• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุทัยธานี

Office of Provincial Commercial Affairs Uthaithani

พาณิชย์จังหวัดเชื่อมโยงสินค้าชุมชนจัดจำหน่ายสินค้า “ตลาดปันสุข”จังหวัดอุทัยธานี

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุทัยธานี 21 พ.ค. 2564 อ่าน [1]

...
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุทัยธานี ร่วมกับ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุทัยธานี ร่วมกันส่งเสริมและดำเนินการเชื่อมโยงตลาดและเพิ่มช่องทางการจำหน่ายให้ผู้ประกอบการในพื้นที่จังหวัดอุทัยธานี เพื่อตอบสนองนโยบายรัฐในการส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากด้านการตลาดและสถานการณ์ระบาดของโรคปัจจุบัน ให้ผู้ประกอบการมีช่องทางการจำหน่ายสินค้าเพิ่มมากขึ้น ประเภทสินค้าที่นำมาจำหน่ายประกอบด้วย เครื่องประดับ ผักปลอดภัย ผลไม้ตามฤดูกาล สินค้าแปรรูป สินค้าชุมชน อาหารและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ ณ บริเวณชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดอุทัยธานี มูลค่าการจำหน่ายรวม 16,420 บาท
ทั้งนี้ ได้มีการคุมเข้มให้ผู้ประกอบการปฏิบัติตามมาตราการเฝ้าระวังไวรัส Covid-19 สวมหน้ากากอนามัย และเว้นระยะห่าง(Social Distancing)

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

  result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์