• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุทัยธานี

Office of Provincial Commercial Affairs Uthaithani

พาณิชย์จังหวัดอุทัยธานีตรวจติดตามสถานการณ์การจำหน่ายหน้ากากอนามัย แอลกอฮอล์ เจลล้างมือ และสินค้าในช่วงสถานการณ์โควิด-19

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุทัยธานี 19 เม.ย. 2564 อ่าน [2]

...
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุทัยธานี โดยนายชัยรัตน์ บุญส่ง พาณิชย์จังหวัดอุทัยธานี มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่
1.ติดตามสถานการณ์จำหน่ายหน้ากากอนามัย เจลแอลกอฮอล์ล้างมือ แอลกอฮอล์ ในพื้นที่ อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี จำนวน 2 แห่ง ได้แก่
1) ร้านเภสัชชุมชน อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี ราคาจำหน่ายหน้ากากอนามัยทางการแพทย์ ชนิดกล่องบรรจุ 50 ชิ้น ราคากล่องละ 100 บาท(เฉลี่ยชิ้นละ 2 บาท) ร้านยังมีหน้ากากอนามัย จำหน่ายเพียงพอ ประชาชนยังซื้อหน้ากากอนามัยในปริมาณปกติ ไม่พบการกักตุน
2) ร้าน 7-11 สาขาปตท.หนองฉาง อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี ราคาจำหน่ายหน้ากากอนามัยทางการแพทย์ ชนิดบรรจุแพ็ค 5 ชิ้น ราคาแพ็คละ 12.50 บาท (เฉลี่ยชิ้นละ 2.50 บาท) ร้านค้าแจ้งว่าหน้ากากอนามัยทางการแพทย์ ปริมาณเพียงพอแก่การจำหน่าย
สถานการณ์โดยรวม
1).ความต้องการซื้อสินค้าของประชาชนทรงตัว ร้านค้าสามารถสั่งซื้อสินค้าเพิ่มเติมได้ทราบกำหนดวันชัดเจน สินค้ามีจำหน่ายเพียงพอกับความต้องการของประชาชน ด้านราคาจำหน่ายอยู่ในเกณฑ์ตามประกาศ กกร. กำหนด ด้านปริมาณ มีเพียงพอ และได้กำซับให้ยึดถือและปฏิบัติตามประกาศฯ ตลอดจนดำเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด
2.ตรวจสอบและติดตามสถานการณ์การจำหน่ายสินค้าในช่วงสถานการณ์โควิด-19 ในพื้นที่ อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี ผลการตรวจสอบดังนี้
1).สถานการณ์การจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นต่อการครองชีพที่สำคัญ ๆ มีการจำหน่ายเป็นไปตามภาวะปกติ มีบางรายการปรับราคาสูงขึ้น ตามกลไกลการตลาด ปริมาณมีความเพียงพอกับความต้องการของประชาชน
2).ราคาจำหน่ายสินค้าที่สำคัญ
(1).น้ำมันปาล์ม ขนาด 1,000 มิลลิลิตร ราคา 53 บาท
(2).ซอสปรุงรสฝาเขียว ขนาด 600 มิลลิลิตร ราคา 33 บาท
(3).ซอสหอยนางรม ขนาด 600 มิลลิลิตร ราคา 50 บาท
(4).ซีอิ้วขาวเห็ดหอม ขนาด 700 มิลลิลิตร ราคา 48 บาท
(5).สถานการณ์การจำหน่ายอาหารทะเล ตรวจสอบร้านจำหน่ายอาหารทะเล จำนวน 1 แห่ง ใน อ.เมือง จ.อุทัยธานี ราคากุ้งขาว ปลาหมึก ราคาคงที่ ไม่มีการปรับราคาขึ้น ปริมาณการจำหน่ายคงที่ เมื่อเทียบกับสัปดาห์ที่ผ่านมา สำหรับราคาจำหน่ายอาหาร/วัตถุดิบ เช่น เนื้อหมู อาหารปรุงสำเร็จ ไม่พบว่ามีการขึ้นราคาสินค้า
3).การตรวจสอบ ไม่พบพฤติกรรมในการกักตุนสินค้า
4).เจ้าหน้าที่ได้ให้คำแนะนำในการปิดป้ายแสดงราคาสินค้า และไม่ให้มีการฉวยโอกาสกักตุนสินค้าและขึ้นราคาสินค้าโดยไม่มีเหตุผลอันควร

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

  result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์