• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุทัยธานี

Office of Provincial Commercial Affairs Uthaithani

พาณิชย์อุทัยธานี เข้าร่วมประชุมเพื่อซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการสำรวจข้อมูลของสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุทัยธานี 11 มี.ค. 2564 อ่าน [12]

...
นายชัยรัตน์ บุญส่ง พาณิชย์จังหวัดอุทัยธานี มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารงานทั่วไป เข้าร่วมประชุมเพื่อซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการสำรวจข้อมูลของสำนักงานพาณิชย์จังหวัด พร้อมแนวทางกรอกแบบสำรวจข้อมูลออนไลน์ เพื่อรวบรวมเป็นข้อมูลของสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์และนำข้อมูลเข้าสู่กระบวนการตามหลักธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ผ่านระบบ VDO Conference ณ ห้องประชุมสำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุทัยธานี

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

  result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์