• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุทัยธานี

Office of Provincial Commercial Affairs Uthaithani

ตรวจสอบติดตามสถานการณ์สินค้าในช่วงสถานการณ์โควิด-19

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุทัยธานี 19 ก.พ. 2564 อ่าน [1]

...
นายชัยรัตน์ บุญส่ง พาณิชย์จังหวัดอุทัยธานี มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กลุ่มกำกับและพัฒนาเศรษฐกิจการค้า ลงพื้นที่ออกตรวจสอบและติดตามสถานการณ์ราคาสินค้าในช่วงสถานการณ์โควิด-19 ในพื้นที่ อ.เมือง จ.อุทัยธานี ผลการตรวจสอบดังนี้
1. สถานการณ์การจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นต่อการครองชีพที่สำคัญ ๆ มีการจำหน่ายเป็นไปตามภาวะปกติ ไม่มีการปรับราคาสูงขึ้น ปริมาณมีความเพียงพอกับความต้องการของประชาชน
2. ราคาจำหน่ายสินค้าที่สำคัญ
(1).ไข่ไก่ ราคาตามแผงค้า
- ไข่ไก่/เบอร์ 0 ราคา 105 บาท
- ไข่ไก่/เบอร์ 1 ราคา 95 บาท
- ไข่ไก่/เบอร์ 2 ราคา 90 บาท
- ไข่ไก่/เบอร์ 3 ราคา 85 บาท
- ไข่ไก่/เบอร์ 4 ราคา 80 บาท
(2).หมูเนื้อแดง ราคา 140-150 บาท/กิโลกรัม
(3).ไก่สดรวมเครื่องใน ราคา 80 บาท/กิโลกรัม
(4).สถานการณ์การจำหน่ายอาหารทะเล ตรวจสอบร้านจำหน่ายอาหารทะเล จำนวน 1 แห่ง ใน อ.เมือง จ.อุทัยธานี ราคากุ้งขาว ปลาหมึก ราคาคงที่ ไม่มีการปรับราคาขึ้น ปริมาณการจำหน่ายคงที่ เมื่อเทียบกับสัปดาห์ที่ผ่านมา สำหรับราคาจำหน่ายอาหาร/วัตถุดิบ เช่น เนื้อหมู ราคาปรับตัวขึ้นเล็กน้อย อาหารปรุงสำเร็จ ไม่พบว่ามีการขึ้นราคาสินค้า
3. การตรวจสอบ ไม่พบพฤติกรรมในการกักตุนสินค้า
4. เจ้าหน้าที่ได้แจกประกาศและให้คำแนะนำในการปิดป้ายแสดงราคาสินค้า และไม่ให้มีการฉวยโอกาสกักตุนสินค้าและขึ้นราคาสินค้าโดยไม่มีเหตุผลอันควร

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

  result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์