• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุทัยธานี

Office of Provincial Commercial Affairs Uthaithani

พาณิชย์จังหวัดอุทัยธานี ร่วมประชุมโครงการส่งเสริมกระบวนการเครือข่ายองค์ความรู้ (Knowledge –Based OTOP : KBO)

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุทัยธานี 28 ม.ค. 2564 อ่าน [2]

...
นายชัยรัตน์ บุญส่ง พาณิชย์จังหวัดอุทัยธานี มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กลุ่มทะเบียนธุรกิจและอำนวยความสะดวกทางการค้า เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ หัวข้อ ผลิตภัณฑ์ชุมชนกับการจดสิทธิบัตร และเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการประกอบธุรกิจการค้าและการตลาด เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้แก่ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ และเจ้าหน้าที่ เพื่อพัฒนายกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP ให้มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน มีบรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสม และสามารถเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์มากยิ่งขึ้น ในวันที่ 28-29 มกราคม 2564 ณ รีสอร์ทสุขทวี อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

  result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์