• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุทัยธานี

Office of Provincial Commercial Affairs Uthaithani

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุทัยธานี ขอประชาสัมพันธ์ข่าว สคบ.ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุทัยธานี 27 ม.ค. 2564 อ่าน [11]

...
ด้วยสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ได้จัดทำข่าว สคบ. ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค จำนวน 3 เรื่อง ดังนี้
1.เรื่องผู้บริโภคยุคใหม่ต้องใส่ใจสัญญา รู้ทัน ป้องกันผู้รับเหมาเบี้ยว ทิ้งงาน ก่อสร้าง บ้านไม่แล้วเสร็จ
2.เรื่องจองรถแล้วไม่ได้รถ แถมถูกหักเงินจอง
3.เรื่อง “ข้อความโฆษณา”
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุทัยธานีเห็นว่า ข่าว สคบ.ทั้ง 3 เรื่อง ดังกล่าวข้างต้น ล้วนเป็นเรื่องที่ประชาชาชนในฐานะผู้บริโภคจำเป็นต้องทราบ ซึ่งเป็นส่วนสำคัญที่จะช่วยคุ้มครองสิทธิให้แก่ประชาชนในฐานะผู้บริโภค จึงขอประชาสัมพันธ์เผยแพร่ลงในเว็ปไซต์ และเฟสบุ๊ค ของสำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุทัยธานี

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

  result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์