• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุทัยธานี

Office of Provincial Commercial Affairs Uthaithani

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุทัยธานี ลงพื้นที่ตรวจสอบราคาสุกรในจังหวัดอุทัยธานี

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุทัยธานี 29 ก.ค. 2563 อ่าน [22]

...
      วันพุธที่ 29 กรกฎาคม 2563 สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุทัยธานี ลงพื้นที่ตรวจสอบราคาในพื้นที่จังหวัดอุทัยธานี การจำหน่ายเนื้อสุกรชำแหละ ดังนี้
1. ตลาดเกษตรกร ราคาจำหน่ายหมูเนื้อแดง 140-150 บาทต่อกิโลกรัม
2. ตลาดสดเทศบาล เมืองอุทัยธานี ราคาจำหน่ายหมูเนื้อแดง 140-150 บาทต่อกิโลกรัม
3. CP Pork Shop ราคาจำหน่ายหมูเนื้อแดง 140-150 บาทต่อกิโลกรัม
4. ดีฟาร์ม ราคาจำหน่ายหมูเนื้อแดง 140-150 บาทต่อกิโลกรัม

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

  result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์