• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุทัยธานี

Office of Provincial Commercial Affairs Uthaithani

ประกาศจังหวัดอุทัยธานี การจัดซื้อจัดจ้างของสำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุทัยธานี ประจำเดือนพฤษภาคม 63

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุทัยธานี 23 มิ.ย. 2563 อ่าน [12]

...
ประกาศจังหวัดอุทัยธานี  การจัดซื้อจัดจ้างของสำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุทัยธานี ประจำเดือนพฤษภาคม 63  รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร

08แบบสขร.1 ปีงบ 63 พค63.pdf


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

  result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์