• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุทัยธานี

Office of commercial Affairs uthaithani

ผลการดำเนินงาน

497 ยอดเข้าชม

สำนักงานฯ ร่วมกับสำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 1-5 นครสวรรค์ ตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน

นางอัมพิกา พ่างสกุล พาณิชย์จังหวัดอุทัยธานี มอบหมายให้นางนันทกานต์ สบานงา นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งนักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการพิเศษ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานฯ ร่วมกับสำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 1-510

27 มิ.ย. 2565

อ่านเพิ่มเติม
พาณิชย์อุทัยธานี ลงพื้นที่ ร่วมกับคณะทำงานตรวจสอบสต็อกมันสำปะหลังฯ จังหวัดอุทัยธานี

นางอัมพิกา พ่างสกุล พาณิชย์จังหวัดอุทัยธานี มอบหมายให้นางนันทกานต์ สบานงา นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งนักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการพิเศษ ร่วมกับคณะทำงานตรวจสอบสต็อกมันสำปะหลังฯ จังหวัดอุทัยธานี ประกอบด้วยผู้แทนเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุทัยธานี10

27 มิ.ย. 2565

อ่านเพิ่มเติม
พาณิชย์อุทัยธานี เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการจัดงานประชุมวิชาการกัญชาทางการแพทย์จังหวัดอุทัยธานี

วันที่ 24 มิถุนายน 2565 นางอัมพิกา พ่างสกุล พาณิชย์จังหวัดอุทัยธานี มอบหมายให้ นายสรายุทธ์ ศรีวิลัย10

27 มิ.ย. 2565

อ่านเพิ่มเติม
พาณิชย์อุท้ยธานี ขอประกาศผลผู้ผ่านการสอบคัดเลือก พนักงานขับรถยนต์

 ประกาศผลผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อจ้างเหมาปฏิบัติงาน ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา

24 มิ.ย. 2565 5

อ่านเพิ่มเติม
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุทัยธานี ขอประชาสัมพันธ์ เชิญชวนสั่งซื้อสินค้าแปรรูปจากกล้วยน้ำว้า "กล้วยน้ำว้าเส้นตากแสงอาทิตย์

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุทัยธานี ขอประชาสัมพันธ์ เชิญชวนสั่งซื้อสินค้าแปรรูปจากกล้วยน้ำว้า "กล้วยน้ำว้าเส้นตากแสงอาทิตย์" จากกลุ่มวิสาหกิจชุมชนวัยหวาน อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี เนื่องจากช่วงนี้ประสบปัญหาด้านการตลาดและราคาตกต่ำ ท่านใดสนใจสามรถติดต่อสั่งซื้อไดที่ 086-380633810

23 มิ.ย. 2565 2

อ่านเพิ่มเติม
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุทัยธานี ขอประชาสัมพันธ์ ไม้ยืนต้น” หลักประกันทางธุรกิจฯ

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุทัยธานี ขอประชาสัมพันธ์ ไม้ยืนต้น” หลักประกันทางธุรกิจ ซึ่งมีเจตนารมณ์เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการสามารถนำทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจมาเป็นหลักประกันการชำระหนี้โดยไม่ต้องส่งมอบการครอบครองทรัพย์สิน เพื่อเป็นการเพิ่มสภาพคล่องให้แก่ธุรกิจได้ขยายตัว เติบโตอย่างเข้มแข็งและยั่งยืน โดยทรัพย์สินที่นำมาเป็นหลักประกันได้ รายละเอียดตามเอกสารแนบด้านล่าง

23 มิ.ย. 2565

อ่านเพิ่มเติม