• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุทัยธานี

Office of commercial Affairs uthaithani

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

3429 ยอดเข้าชม

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุทัยธานี ขอประกาศร่างประกวดราคาจ้างจัดงานแสดงและจำหน่ายสินค้า จัดกิจกรรมเจรจาจับคู่ธุรกิจการค้าและประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวจังหวัดอุทัยธานี ตามโครงการส่งเสริมการตลาดสินค้าเกษตรแปรรูป อาหารปลอดภัยและผลิตภัณฑ์ชุมชน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

25 ก.พ. 2565 11

อ่านเพิ่มเติม