• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุทัยธานี

Office of Provincial Commercial Affairs Uthaithani

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

6634 ยอดเข้าชม

ประกาศ เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 ฯ

ประกาศสำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุทัยธานี เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2565 ถึงเดือนกันยายน พ.ศ.2565) รายละเอียดตามเอกสารแนบด้านล่าง

27 ต.ค. 2565 17

อ่านเพิ่มเติม
ประกาศจังหวัด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างจ้างเหมา ดำเนินการโครงการพาณิชย์...ลดราคา ่ช่วยประชาชนปี2565

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุทัยธานี ขอประกาศจังหวัด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาดำเนินการโครงการพาณิชย์...ลดราคา ่ช่วยประชาชน ปี 2565 (งวดที่2) จังหวัดอุทัยธานี ด้วยวิะ๊ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์10

26 ก.ย. 2565 23

อ่านเพิ่มเติม
สำนักงานพาณิชย์อุทัยธานี ขอประกาศ เรื่องเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

สำนักงานพาณิชย์อุทัยธานี ขอประกาศ เรื่องเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 รายละเอียดตามเอกสารแนบด้านล่าง

9 ก.ย. 2565 4

อ่านเพิ่มเติม