• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุทัยธานี

Office of Provincial Commercial Affairs Uthaithani

ประกาศจังหวัด

351 ยอดเข้าชม

ประกาศสำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุทัยธานี เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4

ประกาศสำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุทัยธานี เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2565 ถึงเดือนกันยายน พ.ศ.2565) รายละเอียดตามเอกสารแนบด้านล่าง

27 ต.ค. 2565 4

อ่านเพิ่มเติม
ประกาศจังหวัด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาดำเนินการโครงการพาณิชย์...ลดราคา ่ช่วยประชาชน ปี2565

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุทัยธานี ขอประกาศจังหวัด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาดำเนินการโครงการพาณิชย์...ลดราคา ่ช่วยประชาชน ปี 2565 (งวดที่2) จังหวัดอุทัยธานี ด้วยวิะ๊ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์10

26 ก.ย. 2565

อ่านเพิ่มเติม
พาณิชย์อุทัยธานี ขอประกาศจังหวัด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาดำเนินการโครงการพาณิชย์..ลดราคาฯ

พาณิชย์อุทัยธานี ขอประกาศจังหวัด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาดำเนินการโครงการพาณิชย์..ลดราคาช่วยประชาชน ปี 2565 (งวดที่1) จังหวัดอุทัยธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์10

23 ส.ค. 2565 16

อ่านเพิ่มเติม
พาณิชย์อุทัยธานี ขอประกาศจังหวัด เรื่อง ยกเลิกประกวดราคาจ้างเหมาดำเนินการโครงการพาณิชย์..ลดราคา ช่วยประชาชน ปี2565ฯ

สำนักพาณิชย์อุทัยธานี ขอประกาศจังหวัด เรื่อง ยกเลิกประกวดราคาจ้างเหมาดำเนินการโครงการพาณิชย์..ลดราคา ช่วยประชาชน ปี2565ฯ (งวดที่ 1) จังหวัดอุทัยธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์10

8 ส.ค. 2565 8

อ่านเพิ่มเติม
พาณิชย์อุทัยธานี ขอประกาศจังหวัดอุทัยธานี เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาดำเนินการโครงการพาณิชย์ ลดราคา ช่วยประชาชน ปี 2565

าณิชย์อุทัยธานี ขอประกาศจังหวัดอุทัยธานี เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาดำเนินการโครงการพาณิชย์ ลดราคา ช่วยประชาชน ปี 2565 (งวดที่ 1)10

26 ก.ค. 2565 8

อ่านเพิ่มเติม