• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุทัยธานี

Office of Provincial Commercial Affairs Uthaithani

ข่าวประชาสัมพันธ์

9940 ยอดเข้าชม

พาณิชย์อุทัยธานี เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการเครือข่ายองค์ความรู้ KBO (Knowledge - Based OTOP)

นางวิมล เจริญฤทธิ์ พาณิชย์จังหวัดอุทัยธานี มอบหมาย นางสาววีรวรรณ เอี่ยมสอาด นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการ ปฏิบัติราชการแทนหัวหน้ากลุ่มส่งเสริมการประกอบธุรกิจการค้าและการตลาด เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการเครือข่ายองค์ความรู้ KBO10

24 พ.ย. 2565

อ่านเพิ่มเติม
พาณิชย์อุทัยธานี เข้าร่วมประชุมโครงการจัดทำบัญชีข้อมูล?ภาครัฐ? (Government Data Catalog)? ในระดับจังหวัด? ครั้งที่? 5?

นางวิมล เจริญฤทธิ์ พาณิชย์จังหวัดอุทัยธานี มอบหมายให้ นางสาววรรณชนก เสนา นักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ กลุ่ม?ยุทธศาสตร์?และแผนงาน? เข้าร่วมประชุมโครงการจัดทำบัญชีข้อมูล?ภาครัฐ? (Government10

24 พ.ย. 2565

อ่านเพิ่มเติม
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุทัยธานี ขอประชาสัมพันธ์โครงการพาณิชย์...ลดราคา! ช่วยประชาชน ปี 2565

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุทัยธานี ขอประชาสัมพันธ์โครงการพาณิชย์...ลดราคา! ช่วยประชาชน ปี 2565 ตามนโยบายรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ (นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์) โดยนำสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นต่อการครองชีพไปจำหน่ายในราคาประหยัดและถูกกว่าท้องตลาดทั่วไป  เช่น10

24 พ.ย. 2565

อ่านเพิ่มเติม
พาณิชย์อุทัยธานี เข้าร่วมการแถลงข่าวการจ่ายเงินโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวและโครงการสนับสนุนค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 4

นางวิมล เจริญฤทธิ์ พาณิชย์จังหวัดอุทัยธานี พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่มกำกับและพัฒนาเศรษฐกิจการค้าและเจ้าหน้าที่ ร่วมกับสำนักงาน ธ.ก.ส. จังหวัดอุทัยธานี เข้าร่วมการแถลงข่าวการจ่ายเงินโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวและโครงการสนับสนุนค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 410

24 พ.ย. 2565 1

อ่านเพิ่มเติม
?“จุรินทร์”จับมือ 3 สมาคมชาวนา คิกออฟจ่ายส่วนต่างข้าวงวด 1-6 พร้อมไร่ละ 1,000

“จุรินทร์”จับมือ 3 สมาคมชาวนา คิกออฟการจ่ายเงินส่วนต่างประกันรายได้ข้าว งวดที่ 1-6 เริ่มโอนเข้าบัญชีวันนี้ (24 พ.ย.) และทยอยโอนจนครบ10

24 พ.ย. 2565 1

อ่านเพิ่มเติม
พาณิชย์อุทัยธานี ขอประชาสัมพันธ์โครงการพาณิชย์...ลดราคา! ช่วยประชาชน ปี 2565

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุทัยธานี ขอประชาสัมพันธ์โครงการพาณิชย์...ลดราคา! ช่วยประชาชน ปี 2565 ตามนโยบายรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ (นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์) โดยนำสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นต่อการครองชีพไปจำหน่ายในราคาประหยัดและถูกกว่าท้องตลาดทั่วไป เช่น10

24 พ.ย. 2565

อ่านเพิ่มเติม