• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุทัยธานี

Office of Provincial Commercial Affairs Uthaithani

กฏระเบียบ

109 ยอดเข้าชม

คำสั่งสำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุทัยธานี ที่ 15/2564

คำสั่งสำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุทัยธานี ที่ 15/2564 เรื่อง แต่งตั้งทีมงานการจัดการความรู้ของสำนักงานพาณิชย์ เอกสารดังกล่าวตามไฟล์แนบ

12 ต.ค. 2564 10

อ่านเพิ่มเติม
คำสั่งสำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุทัยธานี ที่ 14/2564

คำสั่งสำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุทัยธานี ที่ 14/2564 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองผลการประเมินการปฏิบัติราชการพลเรือนสามัญสังกัดสำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุทัยธานี เอกสารดังกล่าวตามไฟล์

12 ต.ค. 2564 6

อ่านเพิ่มเติม